Looking to join FairWind?

Evacuation

Here you can find Evacuation Plan

Contact Information of
Emergency Coordinators

Alicja Lodowska 1st Floor +48 506 968 621
Dominika Farbotko 1st Floor +48 506 967 574
Marcin Kryzel 2nd Floor +48 509 729 973
Anna Łukomska-Mocydlarz 2nd Floor +48 609 120 140
Katarzyna Patorska 2nd Floor +48 571 679 242
Paulina Karyba 3rd Floor +48 797 964 595
Kamil Gąciarz 3rd Floor +48 728 909 662
Katarzyna Pawłowska 3rd Floor +48 572 806 617
Grzegorz Pawula 5th Floor +48 532 143 723
Paweł Rożko 5th Floor +48 696 491 526
Małgorzata Kalemba 5th Floor +48 572 805 549
Beata Roszkowska 5th Floor +48 735 912 720

 

EVACUATION MAP

Plan

Evacuation Procedure for a 5 Floor Building with an Elevator

Contact Information of Emergency Coordinators

mapa